Ngày 9/9, vào đầu ca nhật lệnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công ty CP than Mông Dương đã trực tiếp đến phòng giao ca từng đơn vị khen thưởng và trao chứng nhận danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” cho những lao động xuất sắc tháng 08/2022.

Trong đợt tuyên dương này, đã có 15 công nhân xuất sắc được vinh danh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Đây là các cá nhân có ngày công cao, mức thu nhập tháng trên 110%, luôn có tinh thần đoàn kết, có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc, tích cực thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng.

Việc duy trì tuyên dương, khen thưởng danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” trực tiếp tại đơn vị không chỉ động viên khích lệ tinh thần lao động, sự sáng tạo và thành quả của mỗi cá nhân trong từng lĩnh vực mà còn tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào thi đua này lan tỏa rộng khắp, qua đó góp phần quan trọng để Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD.