Trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19 còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thay vì tuyên dương tập trung tại Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức tuyên dương từng cá nhân các cá nhân xuất sắc quý II và Tháng Công nhân- Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021 vào đầu ca sản xuất tại từng phòng giao ca các đơn vị.

         

          Trong dịp này, 72 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý II và 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Tháng Công nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ đã được các đồng chí lãnh đạo Công ty trao bằng khen và thưởng động viên.

          Hoạt động không chỉ nhằm động viên kịp thời những đóng góp của mỗi cá nhân tiêu biểu tại mỗi đơn vị mà còn tạo được những hiệu ứng tích cực và lan tỏa rộng rãi tinh thần thi đua lao động sản xuất trong CBCNV, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Một số hình ảnh: