Gói cung cấp: thuê ngoài đào lò các (10) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin.

-> Download: No name