TRANG CHỦ » Các thông tin khác

Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Lúc 09:04

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin thông báo tới các tổ chức, cá nhân có số dư công nợ với Công ty tới nhận số tiền từ ngày 01/12 đến 30/12/2022 (trong giờ làm việc), tại phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính

hggf