TRANG CHỦ » Đấu thầu

Ngày 14 tháng 01 năm 2023, Lúc 22:27

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp và mời ký kết hợp đồng gói cung cấp: mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Lúc 07:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp: Gói cung cấp số 1- Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Lúc 15:36

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp trang bị đồng phục văn phòng năm 2022

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Lúc 09:41

QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: sửa chữa Băng tải B1000L=450m DTL-100/42/2x160, mã TSCĐ 1911-TBVT( phần 2 động cơ điện công suất 160KW)

Ngày 28 tháng 06 năm 2022, Lúc 09:32

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp Thi công khoan thăm dò khai thác năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:41

TB số 660 ngày 28.3.2022 thông báo KQLCNCC gói cung cấp số 2 thuê xe đưa đón CN đi làm năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:01

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 13 tháng 03 năm 2022, Lúc 18:33

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf