TRANG CHỦ » Đấu thầu

Ngày 28 tháng 06 năm 2022, Lúc 09:32

QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: sửa chữa Băng tải B1000L=450m DTL-100/42/2x160, mã TSCĐ 1911-TBVT( phần 2 động cơ điện công suất 160KW)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp Thi công khoan thăm dò khai thác năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:41

TB số 660 ngày 28.3.2022 thông báo KQLCNCC gói cung cấp số 2 thuê xe đưa đón CN đi làm năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:01

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 13 tháng 03 năm 2022, Lúc 18:33

Các Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ năm 2022

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Lúc 23:34

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp số 1: Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Lúc 09:33

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Thi công công trình khắc phục lầy lội đường nội bộ mặt bằng sân công nghiệp khu TT

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Lúc 09:46

TB kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Thi công công trình khắc phục lầy lội đường nội bộ mặt bằng sân công nghiệp khu TT

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Lúc 09:44

hggf