TRANG CHỦ » Mời thầu

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Lúc 09:51

Thông báo mời nhà Cung Cấp, gói cung cấp Mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

Thông báo mời nhà cung cấp: gói thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2022 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 18 tháng 03 năm 2022, Lúc 07:28

TB Mời NCC mua sắm quà tặng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Mỏ than Mông Dương

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, Lúc 10:36

Thông báo mời Nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CN về quê ăn tết 2022

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Lúc 09:51

Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ Phun diệt côn trùng năm 2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Lúc 09:11

Thông báo mời nhà cung cấp- gói cung cấp số 1: Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2022

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Lúc 12:15

Thông báo mời nhà thầu cung cấp

Ngày 13 tháng 09 năm 2021, Lúc 13:35

Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò các (21) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 16 tháng 08 năm 2021, Lúc 13:47

Gói cung cấp: Thi công phương án quan trắc địa chất thủy văn khu Trung tâm Công ty CP than Mông Dương đánh giá mối quan hệ giữa nước mặt và nước hầm lò, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, Lúc 10:23

GCC: Lập phương án đo vẽ bản đồ địa hình 1:1000 tại Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, Lúc 10:21

GCC: Lập phương án điều kiện sinh học và quan trắc dịch động giếng đứng tại Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf