TRANG CHỦ » Mời thầu

Ngày 24 tháng 04 năm 2021, Lúc 07:52

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

" Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói cung cấp số 2: Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2021, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Lúc 13:49

Tên gói cung cấp: Gói Cung cấp số 2 Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2021, Công ty Cổ phần Than Mông Dương

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 05 tháng 04 năm 2021, Lúc 14:37

Gói cung cấp số 2: Thuê xe dưa đón công nhân đi làm năm 2021 Công ty CP than Mông Duơng - Vinacomin

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 08 tháng 03 năm 2021, Lúc 14:33

Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò 10 hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400

Thông báo mời Nhà cung cấp Sửa chữa Nhà điều hành SX và Nhà điều hành mở rộng-Cty CP Than Mông Dương-Vinacomin năm 2021 (KHSCTSCĐ năm 2021)

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Lúc 10:58

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Lúc 08:44

Gói cung cấp: Lập KBVTC-DT các hạng mục đường chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Lúc 10:28

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Lúc 08:28

Đánh giá mức độ ảnh hưởng, rung chấn công tác nổ mìn của Công ty cổ phấn Than Mông Dương

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Lúc 08:00

hggf