TRANG CHỦ » Thông tin tuyển dụng

Ngày 05 tháng 04 năm 2021, Lúc 14:37

Thông báo mời nhà cung cấp

Gói cung cấp số 2: Thuê xe dưa đón công nhân đi làm năm 2021 Công ty CP than Mông Duơng - Vinacomin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 29 tháng 03 năm 2021, Lúc 08:09

Gói cung cấp: thuê ngoài đào lò các (10) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin.

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 08 tháng 03 năm 2021, Lúc 14:33

Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò 10 hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400

Thông báo KQLCNCC gói cung cấp SC Nhà điều hành SX năm 2021

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Lúc 09:48

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Lúc 18:58

Thông báo mời Nhà cung cấp Sửa chữa Nhà điều hành SX và Nhà điều hành mở rộng-Cty CP Than Mông Dương-Vinacomin năm 2021 (KHSCTSCĐ năm 2021)

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Lúc 10:58

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Lúc 08:44

Gói cung cấp: Lập KBVTC-DT các hạng mục đường chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Lúc 10:28

Thông báo mời nhà cung cấp

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Lúc 08:28

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THI CÔNG THỰC HIỆN GÓI CUNG CẤP: THI CÔNG KHOAN THĂM DÒ KHỐI LƯỢNG NĂM 2020 THUỘC PHƯƠNG ÁN THĂM DÒ PHỤC VỤ KHAI THÁC GIAI ĐOẠN 2019-2020; KẾ HOẠCH 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRONG RANH GIỚI GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỐ 2760/GP-BTNMT NGÀY 31/12/2008 KHU TRUNG TÂM MỎ THAN MÔNG DƯƠNG

Ngày 31 tháng 07 năm 2020, Lúc 07:53

hggf