TRANG CHỦ » Tin tức & Sự kiện

Ngày 30 tháng 09 năm 2016, Lúc 07:52

VTV tôi yêu

Công ty CP than Mông Dương: Những năm tháng hào hùng

Ngày 27 tháng 09 năm 2016, Lúc 15:46

(Xây dựng) - Mỏ than Mông Dương nằm ở vùng cuối của dải than vùng Đông Bắc. Xưa kia người Pháp bắt đầu xây dựng và khai thác than tại Mỏ này từ năm 1917 đến 1936 thì dừng hoạt động, sau đó Liên Xô cũ giúp ta xây dựng lại Mỏ từ năm 1967 đến 1982 mới xong. Và Mỏ than Mông Dương mới bắt đầu được thành lập ngày 1/4/1982; đổi thành Công ty Than Mông Dương – TKV ngày 18/12/2006 và cuối cùng là Công ty CP Than Mông Dương – TKV ngày 2/1/2008. Trải qua những thời mốc lịch sử đó, cán bộ và công nhân nhiều thế hệ của Than Mông Dương đã không ngừng tăng năng suất và đẩy công suất mỏ lên khai thác trung bình 1,2 triệu tấn than/năm như hôm nay.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần than Mông Dương Vinacomin

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 09:46

Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 09:43

Công bố thông tin mưa lớn kéo dài ở Công ty cổ phần Than Mông Dương

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 09:24

Công bố thông tin thay đổi nhan sự - chủ tich HĐQT

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 09:19

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 09:18

Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 6 của Công ty

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 09:12

Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 08:43

Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty

Ngày 23 tháng 07 năm 2016, Lúc 08:18

hggf