TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 14 tháng 01 năm 2023, Lúc 22:27

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp và mời ký kết hợp đồng gói cung cấp: mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Lúc 07:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp: Gói cung cấp số 1- Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Lúc 15:36

Thông báo mời nhà Cung Cấp, gói cung cấp Mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Lúc 09:51

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp trang bị đồng phục văn phòng năm 2022

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Lúc 09:41

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Lúc 14:16

GCC: Lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng, tài nguyên khoáng sản năm 2022 trong ranh giới giấy phép khai thác - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

TB 2823 thông áo KQLCNCC gói cung cấp dịch vụ Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ năm 2022

Ngày 04 tháng 10 năm 2022, Lúc 11:21

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 30 tháng 09 năm 2022, Lúc 15:43

GCC: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 30 tháng 09 năm 2022, Lúc 15:42

GCC: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc trạm quạt CL+15VM, CL+20 IICĐ, Bãi thải CL+15VM, CL+20 IICĐ, Bãi thải đập lọc số 4VM - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 30 tháng 09 năm 2022, Lúc 15:36

GCC: Thi công, lâp báo cáo thi công phương án Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf