TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:22

Thông báo lựa chọn nhà cung cấp

CGG: Lập phương án kỹ thuật và dự toán quan trắc CL+15VM, CL+20 II-11CĐ....- Công ty cp than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:15

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Lúc 10:11

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp Thi công khoan thăm dò khai thác năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:41

TB số 660 ngày 28.3.2022 thông báo KQLCNCC gói cung cấp số 2 thuê xe đưa đón CN đi làm năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:01

Thông báo mời nhà cung cấp: gói thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2022 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 18 tháng 03 năm 2022, Lúc 07:28

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 17 tháng 03 năm 2022, Lúc 11:58

GCC: Lập Phương án Kỹ thuật, thi công - Dự toán thành lập bổ sung bản đổ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 Khu Trung tâm Mông Dương, Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 13 tháng 03 năm 2022, Lúc 18:33

TB Mời NCC mua sắm quà tặng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Mỏ than Mông Dương

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, Lúc 10:36

Các Quyêt định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ năm 2022

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Lúc 23:34

hggf