TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Lúc 09:46

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Thi công công trình khắc phục lầy lội đường nội bộ mặt bằng sân công nghiệp khu TT

TB kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Thi công công trình khắc phục lầy lội đường nội bộ mặt bằng sân công nghiệp khu TT

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Lúc 09:44

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Lúc 14:19

GCC: Thi công phương án quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng mỏ than Mông Dương - Công ty cổ phần Than Mông Dương năm 2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Lúc 14:18

GCC: Thi công Phương án Đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:1000 Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Lúc 08:00

GCC: Thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -100 đến mức -250 Khu Trung tâm Mỏ than Mông Dương - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo mời nhà thầu cung cấp

Ngày 13 tháng 09 năm 2021, Lúc 13:35

Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò các (21) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 16 tháng 08 năm 2021, Lúc 13:47

Gói cung cấp: Thi công phương án quan trắc địa chất thủy văn khu Trung tâm Công ty CP than Mông Dương đánh giá mối quan hệ giữa nước mặt và nước hầm lò, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, Lúc 10:23

GCC: Lập phương án đo vẽ bản đồ địa hình 1:1000 tại Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, Lúc 10:21

GCC: Lập phương án điều kiện sinh học và quan trắc dịch động giếng đứng tại Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 22 tháng 06 năm 2021, Lúc 13:40

GCC: Lập phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -100 đến -250 khu Trung tâm Mông Dương, công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

hggf