TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:19

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:16

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán cắm, xầy dựng bổ sung mốc ranh giới khai thác, quản lý tài nguyên - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cấp gói cung cấp số 2: thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Ngày 25 tháng 04 năm 2023, Lúc 17:01

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 03 quạt gió hướng trục

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 12 áp tô mát phòng nổ

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo 917 ngày 3.4.2023 mời nhà cung cấp gói thuê xe đưa đón CN đí làm năm 2023

Ngày 04 tháng 04 năm 2023, Lúc 13:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật, TKBVTC( phương án thi công) và dự toán: Khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 14 tháng 03 năm 2023, Lúc 13:55

Thông báo mời nhà cung cấp kiểm tra hồ sơ hồ sơ quyết toán của các gói thầu đào lò CBSX thực hiện xong trong năm 2021 và năm 2022-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Lúc 08:30

Thông báo mời nhà cung cấp lập TKBVTC-DT các hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97,5 đến -400-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vincomin

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Lúc 08:29

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023

Ngày 14 tháng 01 năm 2023, Lúc 22:27

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf