Sáng ngày 29/12, đoàn công tác Công đoàn Than Mông Dương đã tới trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà cho các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đợt 2 năm 2022.

Theo đó, thừa ủy quyền của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, đoàn đã trao tổng số kinh phí 340 triệu đồng cho 05 gia đình xây mới, 02 gia đình sửa chữa nhà ở. Đó là trường hợp của các anh chị Nguyễn Văn Tiến, Ninh Văn Tâm, Trần Xuân Hưng, Nguyễn Thị Thủy - PX. Thông gió thoát nước; Nguyến Thế Năng – PX Khai thác 2; Hoàng Việt Cương – PX Khai thác 6. Mỗi gia đình xây mới được hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng và sửa chữa 20 triệu đồng. Trước đó, Công đoàn Công ty CP than Mông Dương cũng đã trao số kinh phí hỗ trợ từ nguồn quỹ của Công ty cho các gia đình nêu trên với số tiền tương ứng với kinh phí hỗ trợ của Công đoàn TKV.
Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí để an cư, lạc nghiệp là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân văn mà Công đoàn TKV nói chung cũng như Công đoàn Than Mông Dương nói riêng tích cực triển khai. Thông qua chương trình, những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được các cấp công đoàn xem xét, phê duyệt chi hỗ trợ một phần kinh phí để sửa chữa, xây mới cơ ngơi, động viên các gia đình thêm “an cư” để “lạc nghiệp”.
 
 
Trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, năm 2022, Công đoàn Than Mông Dương đã thành lập các đoàn khảo sát, lập hồ sơ đề nghị Công ty và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam xem xét và chi hỗ trợ cho tất cả 10 gia đình công nhân khó khăn về nhà ở. Qua đó, Than Mông Dương cũng là “điểm sáng” trong việc triển khai có hiệu quả chương trình Mái ấm Công đoàn trong toàn Tập đoàn.