TRANG CHỦ » Đấu thầu

Ngày 18 tháng 06 năm 2024, Lúc 08:29

TB 2289 TB Ket qua LCNCC Gói cung cấp: thi công, lập báo cáo kết quả thi công phương án Quan Trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin năm 2024

TB 2288 TB Ket qua LCNCC gói cung cấp: thi công , lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc dịch động hầm lò Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin năm 2024

Ngày 18 tháng 06 năm 2024, Lúc 08:26

1487-20.4.2024-Thong bao ket qua lua chon nha cung cap gói cung cấp : Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ của Dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương- Công ty than Mông Dương( điều chỉnh)

Ngày 17 tháng 06 năm 2024, Lúc 16:40

Thông báo kết quả LCNCC sửa chữa hệt hống giám sát, lưu trữ tốc độ tời

Ngày 11 tháng 06 năm 2024, Lúc 15:01

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 22 cái áp tô mát phòng nổ

Ngày 05 tháng 06 năm 2024, Lúc 10:13

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh tên gói cung cấp Mua sắm hàng hóa Sữa quý III năm 2024 phục vụ CBCNV - công ty cp than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 31 tháng 05 năm 2024, Lúc 10:40

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa máy giặt và máy sấy

Ngày 31 tháng 05 năm 2024, Lúc 10:37

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa 22 áp tô mát phòng nổ

Ngày 31 tháng 05 năm 2024, Lúc 10:35

thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ sửaa chữa lớn 15 cái khởi động từ phòng nổ 200A QJZw-200/1140(660V) mã TSCĐ _:_ _ TBĐLX

Ngày 30 tháng 05 năm 2024, Lúc 23:38

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa hệ thống giám sát và lưu tốc độ tời trục

Ngày 14 tháng 05 năm 2024, Lúc 13:13

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf