TRANG CHỦ » Đấu thầu

Ngày 11 tháng 08 năm 2023, Lúc 15:20

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa trạm dịch mã TSCĐ 1282 TBCT

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa trạm dịch mã TSCĐ 1138 TBCT

Ngày 11 tháng 08 năm 2023, Lúc 15:20

thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp dịch vụ: Sửa chữa máy xúc lật hông ZcY-60R, mã TSCĐ 1617-TBCT

Ngày 25 tháng 07 năm 2023, Lúc 20:26

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc dịch động hầm lò Công ty Cp than Mông Dương- Vinacomin năm 2023

Ngày 20 tháng 07 năm 2023, Lúc 15:20

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty Cp than Mông Dương- Vinacomin năm 2023

Ngày 20 tháng 07 năm 2023, Lúc 15:18

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công phương án cắm, xây dựng bổ sung mốc ranh giới khai thác, quản lý tài nguyên Công ty Cp than Mông Dương- Vinacomin năm 2023

Ngày 20 tháng 07 năm 2023, Lúc 15:15

Thông báo về việc kết quả lựa chọn đơn vị thi công thực hiện gói cung cấp: Thi công khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 Công ty cp Than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 11 tháng 07 năm 2023, Lúc 14:47

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp Thuê ngoài đào lò các(9 hạng mục) đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97.5/-400 Công ty cp than Mông Dương- Vinacomin

Ngày 05 tháng 07 năm 2023, Lúc 09:47

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa 20 khởi động từ phòng nổ

Ngày 02 tháng 06 năm 2023, Lúc 16:02

Thông báo quyết định: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, Lúc 13:58

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf