TRANG CHỦ » Mời thầu

Ngày 30 tháng 05 năm 2023, Lúc 11:07

Thông báo mời Nhà cung cấp - Gói cung cấp thuê ngoài đào lò các (09 hạng mục) đường lò CBSX mức -97,5-400 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:20

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán: Quan trắc dịch động hầm lò Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:19

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán Quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Lúc 09:16

GCC: Lập phương án kỹ thuật và dự toán cắm, xầy dựng bổ sung mốc ranh giới khai thác, quản lý tài nguyên - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cấp gói cung cấp số 2: thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Ngày 25 tháng 04 năm 2023, Lúc 17:01

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 03 quạt gió hướng trục

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 12 áp tô mát phòng nổ

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Lúc 14:03

Thông báo mời nhà cung cấp kiểm tra hồ sơ hồ sơ quyết toán của các gói thầu đào lò CBSX thực hiện xong trong năm 2021 và năm 2022-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Lúc 08:30

Thông báo mời nhà cung cấp lập TKBVTC-DT các hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97,5 đến -400-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vincomin

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Lúc 08:29

Thông báo mời nhà Cung Cấp, gói cung cấp Mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Lúc 09:51

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf