TRANG CHỦ » Mời thầu

Ngày 27 tháng 04 năm 2024, Lúc 07:39

Thông báo mời NCC sửa chữa 02 giá bảo áp cột chống thủy lực( DS-5A) mã TSCĐ 1495- 1496 TBCT)

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh" gói sửa chữa lớn sửa chữa lớn 15 cái khởi động từ phòng nổ 200A QJZ2-200/1140 (660V) Mã TSCĐ 560÷574-TBĐL , Thông báo số 1567/TB-TMD ra ngày 25/04/2024 của Giám đốc Công ty CP

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Lúc 14:01

Thông báo mời nhà cung cấp sửa máy xúc lật hông ZCY -60 mã TSCĐ 337 TBCT

Ngày 12 tháng 04 năm 2024, Lúc 10:01

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa 04 quạt gió 2 tầng cánh hướng trục FBY-Nọ/11Kw mã TSCĐ 1514- TBCT, 1515- TBCT, 1516- TBCT, 1517- TBCT

Ngày 08 tháng 03 năm 2024, Lúc 14:40

Thông báo mời nhà cung cấp gói dịch vụ tư vấn Lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản than tại mỏ Than Mông Dương, thành phố cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh,( theo giấy phép khai thác khoáng sản số 2684/GP-BTNMT ngày 30/12/2013 và giấy phép khai thác ,khoáng sản gia hạn số 1145/GP-BTNMT ngày 8/5/2019)

Ngày 04 tháng 03 năm 2024, Lúc 11:31

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh" gói sửa chữa lớn Máy bơm nước chịu mòn axit, lưu lượng Q=600m3/h, mã hiệu DF600-60x6 mã TSCĐ 425-TBCT (phần đầu bơm)

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Lúc 15:23

26.01.2024- 351- Quyet dinh phe duyet De cuong- Du toan va Ke hoach lua chon nhà cung cap lap de an dong cua mo khoang san than tai mo than Mong Duong

Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Lúc 09:56

Thông báo mời nhà cung cấp sửa 70 bộ giá TLPT-ZH 1600/16/24F mã TSCD 1142-:- 1211 TBCT

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, Lúc 15:42

Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp: Mua sắm hàng hóa thiết bị, dụng cụ vệ sinh năm 2024

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:09

Thông báo mời nhà cung cấp gói dịch vụ tư vấn: Cập nhật kế quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương- Công ty than Mông Dương( điều chỉnh)

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:28

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf