TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Lúc 11:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Sửa chữa Máy bơm nước chịu mòn axít, lưu lượng Q=600m3h, mã hiệu DF600-60x6, mã TSCĐ 429-TBCT

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn máy bơm nước chịu mòn lưu lượng Q=600m3/h, mã TSCĐ 415-TBCT, Mã hiệu:DF600-60*6

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Lúc 15:24

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn tổ hợp máy nén khí trục vít AS302K, mã TSCĐ 534-TBĐL, số quản lý 04, số chế tạo SK300FH003

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Lúc 15:21

QĐ so 3440 Vv phe duyet DC-DT va KHLCNT gói cung cấp dịch vụ ập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương-Công ty than Mông Dương (điều chỉnh)

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Lúc 11:45

thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: sửa chữa lớn 01 tủ khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM-MVS-600/200(SCT 002) mã TSCĐ:537-TBĐL

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Lúc 16:31

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa 02 bánh răng lai xích máy cào SGZ-630220 và 01 bánh răng lai xích máy truyền tải GZZ-630-110

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Lúc 13:42

Thông báo mời nhà cung cấp tham dự gói sửa chữa máy bơm nước chịu mòn a xít, lưu lượng Q =600m3, mã hiệu DF 600-60x6, mã TSCĐ 429 -TBCT (Phần động cơ điện 6kV-900 kW)

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Lúc 08:59

QĐ phê duyệt KHLCNT sửa chữa máy bơm nước chịu mòn a xít, lưu lượng Q =600m3, mã hiệu DF 600-60x6, mã TSCĐ 429 -TBCT (Phần động cơ điện 6kV-900 kW)

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Lúc 07:53

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa nồi hơi NH1.0-8, số chế tạo 155 & các phụ kiện thiết bị đi kèm mã TSCĐ 15 B-NCVKT

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Lúc 15:57

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa khởi động mềm phòng nổ 6KV mã hiệu IEMM-MVS -600/200 mã TSCĐ 544 TBĐL

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Lúc 15:56

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf