TRANG CHỦ » TUYỂN DỤNG- CHÀO THẦU

Ngày 14 tháng 05 năm 2024, Lúc 13:13

Thông báo mời nhà cung cấp sửa chữa hệ thống giám sát và lưu tốc độ tời trục

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: gói cung cấp lập báo cáo nghiên cứu đánh giá mức độ gia tăng điều kiện địa chất thủy văn của các khu vực huy động khai thác mỏ than Mônng Dương trong giới hạn GPKT số 2760/GP- BTNMT ngày 31/12/2008- Công ty CP than Mông Dương năm 2024

Ngày 14 tháng 05 năm 2024, Lúc 08:54

Thong báo lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp lập báo cáo tổng hợp tài liệu địa chất 03 mỏ Mông Dương- Bắc Cọc Sáu- Cọc Sáu phục vụ lập Dự toán cải tạo, mở rộng khai thác giai đoạn II Mỏ than Mông Dương, Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin 2024

Ngày 10 tháng 05 năm 2024, Lúc 14:37

Thông báo mời nhà cung cấp gói cung cấp sửa chữa 01 máy giặt SXT- 1000F mã TSCĐ:347 -TBCT và 02 máy sấy HG- 2000Z, mã TSCĐ: 344 -TBCT, 345- TBCT

Ngày 10 tháng 05 năm 2024, Lúc 08:39

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa 01 máy giặt SXT- 1000F và 02 máy sấy công nghiệp HG- 2000Z

Ngày 06 tháng 05 năm 2024, Lúc 09:04

Thông báo kết quả LCNCC sửa chữa máy xúc lật hông ZCY -60

Ngày 04 tháng 05 năm 2024, Lúc 08:14

Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói cung cấp: lập báo cáo nghiên cứu cấu trúc và vi cấu trúc các vỉa than khu vực Cánh tây- vũ môn mỏ than Mông Dương trong ranh giới GPKT số 2760/GP- BTNMT ngày 31/12/2008- Công ty cp than Mông Dương năm 2024

Ngày 02 tháng 05 năm 2024, Lúc 11:23

Thông báo mời NCC sửa chữa 02 giá bảo áp cột chống thủy lực( DS-5A) mã TSCĐ 1495- 1496 TBCT)

Ngày 27 tháng 04 năm 2024, Lúc 07:39

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh" gói sửa chữa lớn sửa chữa lớn 15 cái khởi động từ phòng nổ 200A QJZ2-200/1140 (660V) Mã TSCĐ 560÷574-TBĐL , Thông báo số 1567/TB-TMD ra ngày 25/04/2024 của Giám đốc Công ty CP

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Lúc 14:01

thông báo lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp : lập báo cáo kiểm kê trữ lượng, tài nguyên than còn lại trong phạm vi ranh giới giấy phép khai thác số 2760/GP- BTMT ngày 31/12/2008 mỏ than Mông Dương, thành phố cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25 tháng 04 năm 2024, Lúc 11:33

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf