TRANG CHỦ » Đấu thầu

Ngày 14 tháng 03 năm 2023, Lúc 13:55

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật, TKBVTC( phương án thi công) và dự toán: Khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Thuê xe đưa đón CBCNV về quê ăn Tết Xuân Quý Mão năm 2023

Ngày 14 tháng 01 năm 2023, Lúc 22:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp và mời ký kết hợp đồng gói cung cấp: mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Lúc 07:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp: Gói cung cấp số 1- Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Lúc 15:36

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp trang bị đồng phục văn phòng năm 2022

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Lúc 09:41

QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: sửa chữa Băng tải B1000L=450m DTL-100/42/2x160, mã TSCĐ 1911-TBVT( phần 2 động cơ điện công suất 160KW)

Ngày 28 tháng 06 năm 2022, Lúc 09:32

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công, lập báo cáo kết quả thi công Phương án Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung Tâm mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Lúc 14:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp Thi công khoan thăm dò khai thác năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:41

TB số 660 ngày 28.3.2022 thông báo KQLCNCC gói cung cấp số 2 thuê xe đưa đón CN đi làm năm 2022

Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Lúc 15:01

[Cảnh báo] Lỗi: Không tìm thấy File: templates/tech14/.html
hggf