Công nghệ khai thác than lò chợ:- Công tác phá vỡ than tại gương được sử dụng phương pháp khoan nổ mìn. Năm 2009 đầu tư hệ thống cơ giới hoá đồng bộ trong khai thác than
- Công tác chống giữ lò chợ: Sử dụng giá thuỷ lực di động XDY và giá thuỷ lực di động ZHT-3600 chống giữ các khu vực vỉa dầy có độ dốc thoải từ 0-45 độ, đối với những khu vực vỉa có độ dốc lớn hơn 45 độ đang áp dụng công nghệ khai thác ngang nghiêng. Từ năm 2010 - 2012 đầu tư giàn khấu chống tiên tiến áp dụng cho những khu vực có độ dốc lớn để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân đồng thời khai thác tối đa tài nguyên trong lòng đất.

- Đối với công nghệ hiện tại đang áp dụng bằng giá thuỷ lực di động XDY công suất lò chợ đạt 200.000 - 250.000 tấn/năm/lò chợ, khi có cơ giới hoá sẽ đạt hơn 300.000 tấn/năm/lò chợ.

Công nghệ đào lò:- Hiện nay công ty đang tập trung đào hệ thống đường lò từ mức - 97,5 xuống mức -250 và khai thông các đường lò ở mức - 250 thuộc dự án giai đoạn II nâng cao công suất mỏ lên 2 triệu tấn/năm.

- Ở các gương đào lò đá được sử dụng máy khoan Tamrok khoan ở gương. Trong năm 2009 Công ty đầu tư 03 máy xúc lật hông để phục vụ công tác xúc bốc đất đá ở các gương lò, tiến độ đào lò đạt trên - 70m/tháng Với tiết diện 16 m2 , f > 10.

- Ở các gương lò than được đầu tư 2 dây chuyền đào lò bằng máy Combai AM 50Z tốc độ đạt 200 – 250 m/tháng tiết diện từ 11 - 16 m2.

- Vật liệu chống giữ các đường lò được sử dụng chủ yếu là loại thép CBII-22,27 đối với các đường lò đá có điều kiện thích hợp công ty sử dụng công nghệ chống bằng vì neo để thay thế vì chống sắt.

Công tác thông gió, thoát nước và an toàn mỏ


- Công tác thông gió trong mỏ được sử dụng hệ thống thông gió chính từ khu vực trung tâm về các cánh bằng phương pháp thông gió đẩy, sử dụng 02 hệ thống quạt BOK2.4 có lưu lượng gió trên 6500m3/phút. ở 2 khu vực cánh đông và cánh tây được đặt 02 hệ thống quạt hút loại BD-II có lưu lượng trên 2500m3/phút. Hiện nay Công ty đang nghiên cứu, ứng dụng đưa hệ thống chống ồn tại trạm quạt gió chính khu vực trung tâm và các khu vực khác có điều kiện tương tự để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Công tác thoát nước trong mỏ: Nước ở các khu vực được chảy về khu vực hầm bơm trung tâm sau đó được bơm lên mặt bằng qua tổ hợp bơm trung tâm, lưu lượng nước có thể bơm tối đa đến 6000m3/h. Trong năm 2009 Công ty đầu tư hệ thống sử lý nước thi đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 giới hạn B.

- Công tác An toàn mỏ: Trong năm 2009 Công ty đầu tư, lắp đặt hệ thống điều hành tập trung. Trong đó có hệ thống giám sát quản lý khí mỏ tự động, hệ thống giám sát các quá trình sản xuất trong hầm lò, hệ thống quản lý người ra vào lò bằng hệ thống máy tính và thẻ từ.