Ngày 29/9, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ tháng 10, quý IV năm 2022.

            Thực hiện nhiệm vụ tháng 9, quý III, 9 tháng đầu năm 2022 Đảng ủy Công ty đã ban hành kịp thời các văn bản lãnh, chỉ đạo hoạt động của Công ty; cơ quan chuyên môn đã năng động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động như phát động thi đua, chăm sóc người lao động… Qua đó Công ty đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong các mặt công tác, than sản xuất ước đạt 79,9% KH năm (mục tiêu đề ra trong ba quý là 74%); ổn định việc làm, đời sống cho người lao động.

        Bước sang tháng 10 và quý IV/2022, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch quý IV và cả năm 2022, Công ty tiếp tục tuyên truyền đến CBCNV tích cực chung tay phòng, chống Covid-19 lan tỏa thông điệp 2K; Phổ biến, tuyên truyền các văn bản của cấp trên;tuyên truyền kết quả hoạt động sản xuất của Công ty; tuyên dương Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ tháng 9; các hoạt động, sự kiện của Công ty và các tổ chức đoàn thể các tháng trong quý IV/2022; tuyên truyền dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV/2022; tổng kết trong việc học tập bác chuyên đề năm 2022; việc xây dựng mô hình dân vận khéo và dịp tổng kết năm, hoạt động của tổ cộng tác viên

          Cùng với đó, trong tháng 10 hoàn thiện hồ sơ thủ tục kết nạp đảng và tổ chức kết nạp đảng tập trung đợt 12/11/2022; Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022; Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch kết nạp đảng viên; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch phòng chống tham nhũng

          UBKT Đảng ủy tổ chức kiểm tra đột xuất về thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định 37 về những điều đảng viên không được làm; Xây dựng Chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2023; tiếptục rà soát văn bản quản lý, để sửa đổi bổ sung kịp thời các phù hợp với quy định của pháp luật của Nhà nước và TKV.