-> Download: QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: sửa chữa Băng tải B1000L=450m DTL-100/42/2x160

-> Download: mã TSCĐ 1911-TBVT( phần 2 động cơ điện công suất 160KW)