-> Download: QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa trạm dịch mã TSCĐ 887 TBCT

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Gói cung cấp dịch vụ: sửa chữa Trạm bơm dung dịch nhũ hóa , mã hiệu:BRW /80/20, mã TSCĐ:887 TBCT