-> Download: TB kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa nồi hơi NH1.0-8 số chế tạo 264& các phụ kiện thiết bị đi kèm( thuộc HT nồi đun nước tắm công nhân mã TSCĐ 15B NCVKT)

TB kết quả lựa chọn nhà cung cấp sửa chữa nồi hơi NH1.0-8 số chế tạo 264& các phụ kiện thiết bị đi kèm( thuộc HT nồi đun nước tắm công nhân mã TSCĐ 15B NCVKT)