-> Download: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh" gói sửa chữa lớn Máy bơm nước chịu mòn axit

-> Download: lưu lượng Q=600m3/h

-> Download: mã hiệu DF600-60x6 mã TSCĐ 425-TBCT (phần đầu bơm)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh" gói sửa chữa lớn Máy bơm nước chịu mòn axit, lưu lượng Q=600m3/h, mã hiệu DF600-60x6 mã TSCĐ 425-TBCT (phần đầu bơm)