-> Download: Thông báo mời nhà Cung Cấp

-> Download: gói cung cấp Mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

Thông báo mời nhà Cung Cấp, gói cung cấp Mua sắm hàng hóa phục vụ đời sống cho CBCNV trong công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.