Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò 10 hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400

-> Download: Thuê ngoài đào lò các (10) hạng mục đường lò chuẩn bị sản xuất mức -400 - Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin