Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1214/KH-TMD ngày 28/4/2022 về phối hợp tăng cường kiểm tra công tác AT-VSLĐ tháng Công nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022; thăm tặng quà động viên các đơn vị tiêu biểu, sáng ngày 11/5, các đoàn kiểm tra gồm các đồng chí đại diện Đảng ủy, BCH Công đoàn Công ty, trưởng, phó phòng, nhân viên các phòng chuyên môn đã có cuộc kiểm tra hiện trường tại các đơn vị Đào lò 4.
Đoàn kiểm tra đã thăm, tặng quà động viên tập thể cán bộ, công nhân lao động đơn vị. Hoạt động là sự kịp thời ghi nhận của lãnh đạo Công ty đối với đơn vị có thành tích trong không khí tháng Công nhân – Tháng Hành động về AT-VSLĐ năm 2022. Dù gặp nhiều khó khăn song đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.