Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin thông báo tới các tổ chức, cá nhân có số dư công nợ với Công ty tới nhận số tiền từ ngày 01/12 đến 30/12/2022 (trong giờ làm việc), tại phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính

-> Download: THONG BAO CHI TRA CAC KHOAN CONG NO

Danh sách cụ thể tại link sau đây