Sáng ngày 14/01, Công đoàn Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Chính sách- Pháp luật Công đoàn TKV; các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh; đại diện LĐLĐ huyện Đầm Hà; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc,Công đoàn, Đoàn TN Công ty và đông đảo các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn bộ phận, An toàn vệ sinh viên các đơn vị trong toàn Công ty.

    

Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy Công ty, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CNVCLĐ trong toàn Công ty, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp; đời sống, thu nhập, việc làm, các chế độ phục vụ, phúc lợi, điều kiện môi trường làm việc của người lao động; trong các hoạt động thi đua tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao… đều có những thành tựu đáng ghi nhận.

Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên tinh thần phát triển SXKD phải đi đôi với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Công tác thăm hỏi, trợ cấp gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong Công ty luôn được chuyên môn và Công đoàn quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ kịp thời. Trong năm 2020 đã kịp thời thăm hỏi động viên 968 lượt CNVCLĐ, khi ốm đau, hiếu hỷ với số tiền là 1.247 triệu đồng; trợ cấp 20 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng.

Cũng trong năm 2020, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các đoàn đi khảo sát, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tập đoàn, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam và Công ty hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa theo chương trình “Nhà tình nghĩa” và nhà “Mái ấm Công đoàn”. Trong 2 đợt xét duyệt đã có 9 gia đình được Tập đoàn, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam và Công ty ra quyết định hỗ trợ xây, sửa nhà….

Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được phổ biến rộng rãi và được CNVCLĐ hưởng ứng trong toàn Công ty. Công tác tổ chức bộ máy Công đoàn liên tục đổi mới, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng được yêu cầu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Công ty đã tổ chức hoạt động bám sát theo chương trình, kế hoạch năm và sự chỉ đạo của UBKT Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

          Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, Công đoàn Công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam tặng Bằng khen “Văn hóa thể thao”, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đánh giá, nhận xét và xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và được tặng cờ chuyên đề “ Chăm lo đời sống”, 09 Công đoàn bộ phận được Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tặng bằng khen, 05 Công đoàn bộ phận được Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen.