-> Download: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa 01 máy giặt SXT- 1000F và 02 máy sấy công nghiệp HG- 2000Z

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sửa 01 máy giặt SXT- 1000F và 02 máy sấy công nghiệp HG- 2000Z