-> Download: thông báo lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp : lập báo cáo kiểm kê trữ lượng

-> Download: tài nguyên than còn lại trong phạm vi ranh giới giấy phép khai thác số 2760/GP- BTMT ngày 31/12/2008 mỏ than Mông Dương

-> Download: thành phố cẩm phả

-> Download: tỉnh Quảng Ninh

thông báo lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp : lập báo cáo kiểm kê trữ lượng, tài nguyên than còn lại trong phạm vi ranh giới giấy phép khai thác số 2760/GP- BTMT ngày 31/12/2008 mỏ than Mông Dương, thành phố cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh