-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp: Gói cung cấp số 1- Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Gói cung cấp: Gói cung cấp số 1- Thuê xe đưa đón công nhân đi làm năm 2023 

Tên nhà cung cấp trúng gói cung cấp: Công ty cổ phần Vận Tải và Đưa đón thợ mỏ- Vinacomin.