-> Download: Thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: Sửa chữa lớnn tổ hợp máy nén khí trục vít AS301K

Thông tin kết quả chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ: Sửa chữa lớnn tổ hợp máy nén khí trục vít AS301K mã TSCĐ 529- TBĐL, số quản lý số 03. số chế tạo SK300DH005 thuộc KH sửa chữa TSCĐ năm 2023- Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin