Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐU ngày 26/3/2021 của BTV Đảng ủy Than Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn và công tác thanh niên trong giai đoạn 2021-2025, vừa qua, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo và ĐTN Công ty. Đồng chí Hoàng Trọng Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Văn Anh – Bí thư ĐTN Công ty đồng chủ trì đối thoại.
✍️✍️Tham dự chương trình gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng; các đồng chí UV BTV, UV BCH, Bí thư, phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên tiêu biểu ĐTN Than Mông Dương.
✍️✍️Tại buổi đối thoại, đã có trên 20 ý kiến của cán bộ, ĐVTN xoay quanh các nội dung nâng cao hiệu quả phong trào đoàn, công tác phát triển đảng viên trong thanh niên; các giải pháp cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả trong khai thác, đào lò; công tác thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ và những chính sách để người lao động trẻ gắn bó với đơn vị; công tác thực hiện nghĩa vụ quân sự với đoàn viên thanh niên trong độ tuổi quy định…
✍️✍️Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Hoàng Trọng Hiệp đã thẳng thắn giải đáp những kiến nghị của các ĐVTN. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cũng giao trực tiếp cho các phòng ban, đơn vị có liên quan để giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị trong cuộc đối thoại.
✍️Buổi đối thoại là dịp để các đồng chí lãnh đạo Công ty nắm được tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào... Từ đó, đề ra định hướng, chỉ đạo, động viên kịp thời để cán bộ, đoàn viên thanh niên an tâm công tác, phấn đấu,rèn luyện, từng bước trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
✍️Nhân dịp này, ĐTN Công ty cũng đã tặng những phần quà cho các đoàn viên thanh niên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty.
✍️Cũng trong chiều ngày 22/12, ĐTN Công ty cũng đã tổ chức giao hữu bóng đá giữa các cán bộ đoàn nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII