-> Download: Thông báo mời nhà cung cấp sửa máy xúc lật hông ZCY -60

Thông báo mời nhà cung cấp sửa máy xúc lật hông ZCY -60 mã TSCĐ 337 TBCT