Mới đây, đồng chí Hoàng Trọng Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty vừa có cuộc kiểm tra hiện trường sản xuất do Phân xưởng Khai thác 1 phụ trách thi công. Cùng đi còn có đại diện các phòng Điều khiển sản xuất, Kỹ thuật Công nghệ mỏ, Cơ điện vận tải, An toàn - BH lao động và Trắc địa địa chất.

       

          Phân xưởng Khai thác 1 được giao thi công khu vực lò chợ số 3 mức -230 -:- - 150 khu M6 Cánh Tây, sản lượng trung bình 9.000 tấn mỗi tháng. Trong quá trình sản xuất, ở thời điểm hiện tại, diện khai thác của Phân xưởng gặp phải một số khó khăn về địa chất, vỉa dốc, vỉa lõm, đứt gãy, không đảm bảo các điều kiện về mặt an toàn.

          Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã có chỉ đạo phân xưởng đào hệ thống lò để tránh những điều kiện địa chất nêu trên. Theo đó, phân xưởng Khai thác 1 thực hiện đào lò tránh với chiều dài 24m tương đương 30 vì; cùng đó là thực hiện chống tháo giá lò chợ số 3 từ ngày 1/8, dự kiến thực hiện tháo 2 nhóm trong thời gian 08 ngày.

          Sau khi kiểm tra tiến độ phần việc, đồng chí Hoàng Trọng Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty yêu cầu cán bộ công nhân Phân xưởng Khai thác 1 tiếp tục thực hiện phần việc đảm bảo các biện pháp kỹ thuật an toàn và tiến độ; giao các phòng chuyên môn lập các giải pháp bổ sung để đào lò tránh thượng khai thác mức -190 -:- -150  khi gặp đứt gãy.

          Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã kiểm tra tiến độ hạng mục “ga chờ tàu chở người mức -250 khu Trung tâm”