Vừa qua, Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức hội nghị phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Sơ kết 1 năm triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của đội PCCC cơ sở gắn với thực hiện mô hình “Đội PCCC cơ sở 3 chủ động, 3 sẵn sàng”.

  Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong năm vừa qua, Công ty đã triển khai thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ ANTT, tài nguyên khai trường ranh giới mỏ, nhờ đó góp phần giữ vững năng lực sản xuất kinh doanh. Công ty đã gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan với các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, địa phương như cuộc vận động xây dựng “cơ quan doanh nghiệp an toàn ”; “xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” . Ban lãnh đạo Công ty đã đầu tư nhiều hệ thông thiết bị kiểm tra, giám sát (camera, GPS..) để tăng cường công tác bảo vệ tài sản, ANTT khai trường. Công ty không có điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có hiện tượng khai thác vận chuyển, chế biến, tiêu thụ và kinh doan than trái phép, ý thức chấp hành các quy định quản lý, bảo vệ tài sản, đấu tranh với các hành vi, vi phạm tại các hiện trường sản xuất của CBCNV ngày một nâng lên. Qua đó đã góp phần vào việc duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Công ty quản lý.

Hiện nay ở Công ty đang duy trì thực hiện mô hình đội PCCC và CNCH cơ sở 3 sẵn sàng ở các đơn vị sản xuất, với tổng số 547 người. Mỗi đơn vị gồm có 1 Ban chỉ đạo và 3 tổ theo ca sản xuất, chủ động trong công tác kiểm tra, phòng ngừa, xử lý những tình huống về cháy, nổ có thể xảy ra tại khai trường sản xuất. Công ty thường xuyên duy trì các điều kiện phục vụ chữa cháy như đảm bảo hệ thống đường giao thông, nguồn nước, hệ thống thông tin liên lạc; kịp thời báo cháy, báo động khi có sự cố cháy, nổ xảy ra….

Trong thời gian tới, Than Mông Dương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của nhà nước, của tỉnh, ngành về công tác bảo vệ tài nguyên, than, ANTT; PCCC&CHCN; Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ ANTT và PCCC; Thường xuyên bổ xung và kiện toàn các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo cấp trên cũng như của các cơ quan chuyên trách qua các lần kiểm tra; Tăng cường quản lý, tự kiểm tra, bổ xung kịp thời các trang bị, dụng cụ PCCC &CHCN cho các đơn vị;Xây dựng và triển khai thực hiện phương án đảm bảo ANTT, PCCC trong các ngày lễ, những ngày sự kiện trọng đại của đất nước; Phối hợp với các cơ quan chức năng để huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức thực tập phương án PCCC&CHCN tại Công ty.

Nhân dịp này, đã có 10 tập thể và 12 cá nhân đã được nhận giấy khen của Giám đốc Công ty vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.