Bạn nghĩ thần đèn chỉ có trong chuyện cổ Ba Tư? Việt Nam cũng có "thần đèn", mà không chỉ 1
Đó là các "nữ thần đèn", những người dành toàn bộ thời gian làm việc của mình để sạc pin cho cây đèn trên mũ thợ lò.
Bàn giao hơn 500 đèn cho một ca làm việc và nhận về sau ca, nhớ từng số hiệu đèn... Cứ liên tục, đều đặn, họ phục vụ cho “mặt trời” – nguồn sáng duy nhất của thợ lò dưới hầm sâu - luôn sáng rõ.