Mới đây, thành phố Cẩm Phả tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; Rút kinh nghiệm Diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ; chiến đấu bảo vệ cơ quan các công ty, doanh nghiệp, nhà trường năm 2022.

Đối với Công ty CP than Mông Dương, mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, xong Công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch, tạo đủ việc làm cho CBCN viên có thu nhập ổn định, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện rõ nét trong những năm gần đây và đảm bảo ANCT-TTATXH, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, địa phương.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự-Quốc phòng địa phương và phong trào “Sản xuất giỏi sẵn sàng chiến đấu cao” trong thi đua Quyết thắng Ban CHQS Công ty đã tổ chức, triển khai thực hiện đúng, nghiêm có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Ban CHQS Công ty làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, Công hiến tài năng; Kỷ cương, nêu gương Quyết thắng” gắn với các đợt thi đua cao điểm, đột kích với phong trào “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Quân sự-Quốc phòng địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đơn vị trong việc  thực hiện công tác tuyển quân và công tác tổ chức, thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Để đảm bảo công tác tuyển quân năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt, đồng chí Nguyễn Anh Tú yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn, thực hiện sâu rộng trong nhân dân; Xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; Thực hiện các bước tuyển quân phải công khai, dân chủ và đúng luật. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác xét duyệt và tổ chức chu đáo các bước khám sức khoẻ ngay tại cơ sở để tuyển chọn những thanh niên có lý lịch, trình độ văn hoá, chuyên môn, sức khoẻ tốt nhất.

Nhân dịp này, Hội đồng xét duyệt nghĩa vụ quân sự Công ty CP than Mông Dương và cá nhân đồng chí Bùi Văn Khường – Phó Chỉ huy trưởng quân sự Công ty đã được UBND thành phố Cẩm Phả khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022.