Mới đây, đại diện lãnh đạo Công ty CP than Mông Dương đã có mặt ở từng nhà giao ca để trao công nhận “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” cho các công nhân, nhân viên xuất sắc tháng 12/2022.

Thi đua xây dựng hình ảnh “ Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” ở Than Mông Dương đã trở thành phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, là động lực thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn Công ty.

Mỗi tháng, BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn và Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty xét chọn các công nhân, nhân viên tiêu biểu xuất sắc từ các đơn vị trong toàn Công ty. Đây đều là những cá nhân có số ngày công tham gia lao động sản xuất và năng suất cao, lương bình quân vượt trên 110% tiền lương kế hoạch; tích cực tham gia giải quyết các công việc, nhiệm vụ khó khăn trong sản xuất….

Kết thúc năm 2022, các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty CP than Mông Dương đều đạt và vượt so với Kế hoạch đề ra: Than khai thác 1,555 triệu tấn than, đạt 101,9% KH; Than tiêu thụ đạt trên 1,584 triệu tấn, tăng 4% kế hoạch năm. Doanh thu 2.356 tỷ đồng, tăng 3,5%. Lợi nhuận đạt 40 tỷ đồng. Phong trào thi đua xây dựng hình ảnh Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ tại Công ty gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, ngày công, năng suất lao động được phát động, lan tỏa khắp các công trường, phân xưởng.

Bước sang năm 2023, Công ty CP than Mông Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng hình ảnh Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ, coi những hạt nhân tiêu biểu nòng cốt làm gương trong lao động an toàn, năng suất để cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh.