Ngày 16/5, Công ty CP Than Mông Dương đã tổ chức trao công nhận gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tháng 4/2023. Đây đều là cá nhân có những thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, giải pháp đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Cùng với chứng nhận và biểu trưng “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” Than Mông Dương, mỗi cá nhân còn được thưởng 02 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của Đảng ủy, Công đoàn và chuyên môn.
Cùng với việc tôn vinh những người thợ mỏ có ngày công cao, năng suất cao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Công ty đã trực tiếp tuyên truyền đầu các ca sản xuất vận động đoàn viên, người lao động tăng thời gian làm việc hữu ích trong mỗi ca, tăng năng suất lao động, tăng ngày công làm việc, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”, áp dụng hiệu quả các sáng kiến kỹ thuật trong sản xuất, tiếp tục gắn với các tiêu chí xét duyệt “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”; đồng thời giữ vững công tác an toàn.
 
 
Phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tại Công ty CP than Mông Dương đã lan tỏa rộng khắp không chỉ trong khối khai thác, đào lò, phục vụ phụ trợ mà còn cả ở khối phòng ban trong Công ty. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của những người thợ mỏ, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Than Mông Dương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, duy trì xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” gắn với các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và sự phát triển bền vững của Công ty.