Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công ty CP than Mông Dương cũng như Ban Nữ công đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra về điều kiện làm việc của nữ CNCB làm việc ở các vị trí, từ đó có ý kiến với cơ quan chuyên môn để không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho chị em, tạo điều kiện cho chị em được học tập nâng cao nghiệp vụ và tay nghề, phân loại chị em có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Các chế độ chính sách liên quan đến chị em được Công ty quan tâm làm

Trong quý 2 tới, mục tiêu Công đoàn Công ty đặt ra là đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ; tiếp tục tham gia với cơ quan chuyên môn, tạo điều kiện tốt về việc làm cho chị em, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ, vận động chị em tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ tay nghề và thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, không để trường hợp sinh con thứ 3; tiếp tục phát động phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà, tạo điều kiện cho chị em được đi tham quan học tập. Mặt khác, vận động nữ CBCNVC tích cực tham gia tốt các phong trào văn nghệ, thể thao để nâng cao nhận thức và rèn luyện tác phong công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động và kiện toàn mạng lưới tổ nữ công của các đơn vị  cơ sở đi vào hoạt động đạt hiệu quả.