Ngày 07/01/2017, tại Văn phòng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Về dự Hội nghị có đồng chí Mai Lê Thành - Phó Bí thư thường trực, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ than Quảng Ninh và 141 đại biểu đại diện cho 689 Đảng viên trong Công ty. Trong năm 2016, Đảng bộ Công ty đã tổ chức học tập quán triệt, kiển khai nghị quyết Đại hội XII và hội nghị TW 3,4 khoá XII cho toàn thể Đảng viên; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết nạp cho 44 Đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 41 đồng chí; Tập trung chỉ đạo để áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường công tác quản lý nhân, về cơ bản công ty hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trong năm 2017, Đảng bộ Công ty tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai các nghị quyết của BCH Đảng bộ các cấp. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra giám sát chuyên đề, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ để mọi người tham gia, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017./.

No name

No name
No name
No name
No name
No name
No name