Vừa qua, Đoàn công tác của Đảng ủy Than Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực cùng các Ban Tuyên giáo, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đi kiểm tra hiện trường và một số vị trí trọng yếu về công tác phòng chống mưa bão, tiến độ khắc phục hậu quả sau mưa bão tại Công ty CP Than Cọc Sáu, Công ty CP Than Mông Dương

Làm việc với Đảng ủy 02 đơn vị nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/ĐU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Quá trình là việc nhận thấy, ngay từ đầu năm, cấp ủy 02 đơn vị đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai (bão, siêu bão, mưa lớn…); xây dựng nghị quyết lãnh đạo/ kế hoạch triển khai các giải pháp phòng ngừa, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống mưa bão; Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, trong đó Giám đốc là Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Phó Giám đốc làm Phó trưởng ban, Trưởng phòng, quản đốc làm uỷ viên;Trang bị đầy đủ, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu trong mùa mưa bão; thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của TKV. Xây dựng phương án/kế hoạch phối hợp hiệp đồng, huy động lực lượng trong phòng chống thiên tai với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và cơ quan chuyên mônđã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra trước và sau khi xảy ra mưa bão để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Đối với Công ty CP Than Mông Dương, Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã có nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm. Đề nghị đơn vị tăng cường các giải pháp để giữ vững công tác an toàn vệ sinh lao động trong quý IV năm 2021. Đối với công tác phòng chống mưa bão cần tiếp tục thực hiện tốt phương án “3 trước, 4 tại chỗ”; thường xuyên phối hợp với Công ty CP Than Cọc Sáu để thực hiện tốt phương án phòng, chống mưa bão, nhất là một số khu vực trọng yếu: khu vực tầng + 120 bãi thải Đông Cao Sơn thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu quản lý; chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để có phương án di dời 02 hộ dân tại tổ 1, khu 13 phường Mông Dương khi có mưa lớn xảy ra.