“Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiếp tục là phong trào được lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng bộ Công ty CP than Mông Dương. Ngày 9/6, đại diện lãnh đạo Đảng, chuyên môn, công đoàn Công ty đã trực tiếp trao danh hiệu Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ cho 15 đồng chí công nhân tiêu biểu xuất sắc tháng 5 – Tháng Công nhân – Tháng Hành động vệ An toàn vệ sinh lao động.

        Theo đó, phát huy tối đa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” với tinh thần trách nhiệm cao, 15 đồng chí của 15 đơn vị đã thi đua, hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp sức mình vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như phòng chống tốt dịch Covid-19 trong Công ty. Bên cạnh 11 đơn vị khai thác, đào lò, vận tải lò, tháng 5 còn có sự góp mặt của các đồng chí đến từ các chi bộ Thông gió, Phục vụ sản xuất, Điều khiển, Chế biến than… Việc xuất hiện những gương mặt công nhân của khối phụ trợ không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công ty mà còn là minh chứng cho sự lan tỏa của phong trào Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ ở Than Mông Dương trong thời gian gần đây.
 
 
        Dưới sự ghi nhận và chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Công ty và lãnh đạo của đơn vị, tự hào bao nhiêu lại càng thêm trách nhiệm bấy nhiêu, mỗi “người chiến sỹ” được vinh danh hôm nay có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào thi đua đầy ý nghĩa này.