Thực hiện kế hoạch phát động thi đua của Đảng ủy Công ty Cổ phần than Mông Dương, trong tháng 8/2020, Đảng ủy đã lựa chọn được 3 đồng chí đạt danh hiệu "Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ". Đầu ca 1, ca 2 ngày 8/8 Đại diện lãnh đạo đảng ủy, công đoàn và các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp đến các phân xưởng để trao giấy công nhận và tiền thưởng.

Đó là các đồng chí: Đ/c Phạm Văn Hiệu- PX.VTL1; Đ/c Lê Hải Chung - PX.KT3; đ/c Nguyễn Hữu Hùng - PX.ĐL2 đạt danh hiệu người thợ mỏ- người chiến sỹ tháng 8/2020. Các đồng chí không chỉ đạt ngày công, năng suất cao mà còn đoàn kết, giúp đỡ các đồng nghiêp trong đơn vị cùng tiến bộ.

 Đây là đại diện các hạt nhân, đầu tầu gương mẫu trong phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sx tháng 8 của phân xưởng cũng như của Công ty, qua đó góp phần lan tỏa hiệu quả của phong trào thi đua Người Thợ mỏ-  Người Chiến sỹ của Công ty CP than Mông Dương.