Để khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, trong đó đội ngũ đảng viên tiêu biểu là nòng cốt; Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương luôn duy trì thực hiện vinh danh những cá nhân có ngày công cao, không vi phạm kỷ luật, quy định của Công ty và được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, quý mến. Theo đó, trong tháng 1/2021, đã có nhiều cá nhân được vinh danh là Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ của Than Mông Dương.

 
     Cụ thể, trong chiều ngày 26/2, tại từng phòng nhật lệnh các phân xưởng, đoàn 1 gồm các đồng chí là PGĐ phụ trách Cơ điện Vận tải, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, VP Đoàn TN, Phòng An toàn, Phòng TCNS đã trao danh hiệu Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ cho 05 đồng chí: Trần Văn Bắc – PX Khai thác 2; Nguyễn Văn Dũng – PX TG-TN; Đỗ Văn Thắng – PX Cơ khí; Nguyễn Quang Khánh – PX Khai thác 9; Lê Văn Long- PX Năng lượng.
     Đầu ca 1 sáng ngày 27/2, đoàn gồm các đồng chí Thường trực Đảng ủy, PGĐ phụ trách Sản xuất; Thường trực Công đoàn Công ty, đại diện phòng An toàn, TCNS, VP Đảng, VP Đoàn TN Công ty đã tiếp tục trao 9 danh hiệu Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ cho các cá nhân tiêu biểu tháng 1/2021 tại từng đơn vị.
    Các cá nhân được vinh danh lần này gồm: Nguyễn Quang Toàn – PX Đào lò 3; Ngô Thanh Ngọc – PX Đào lò 5; Đoàn Ngọc Hân – PX Đào lò 6; Đào Mạnh Xuất – Phòng KB; Nguyễn Văn Năm – PX VTL 2; Hoàng Việt Cương – PX Khai thác 6; Nguyễn Văn Vĩ – PX Khai thác 1; Lộc Văn Bình – PX Khai thác 8.
    Hoạt động đã tạo không khí thi đua sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mỗi đơn vị nói riêng cũng như của Công ty nói chung.
    Để được công nhận là Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ngày công lao động cũng như thực hiện các quy định, không vi phạm kỷ luật lao động…. thì tiêu chí An toàn cũng được ưu tiên đặt lên hàng đầu. “Cá nhân đảm bảo an toàn – Đơn vị đảm bảo an toàn”, mỗi người lao động đã và sẽ là những Người Chiến sỹ vững vàng trên mặt trận sản xuất, cùng với mục tiêu phấn đấu thi đua hoàn thành kế hoạch của đơn vị, của Công ty trong tháng cũng như cả quý và năm 2021 đã đề ra