-> Download: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Mua sắm quà tặng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập mỏ than Mông Dương