Theo Báo cáo sơ kết quý I/2020, Công ty xảy ra 16 vụ TNLĐ, trong đó có 13 vụ nặng, 03 vụ nhẹ, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng.

 

    Về sự cố, toàn Công ty không để xảy ra sự cố loại I, loại II, số vụ sự cố loại III xảy ra 16 vụ . So với cùng kỳ năm 2019, vụ sự cố loại II giảm 01 vụ  (0/1 vụ); Vụ sự cố loại III giảm 2 vụ; (16/18 vụ) tương ứng với giảm11,1%.

    Quý I cũng ghi nhận xử lý 16 lượt người vi phạm an toàn, so với cùng kỳ năm 2019 đã giảm 01 trường hợp khiển trách. Kiểm điểm trách nhiệm học lại an toàn 16 trường hợp. Trong quý I không có lệnh an toàn. So với cùng kỳ không để xảy ra xử lý lệnh an toàn.

    Bước vào Quý II/2020, với mục tiêu “Giữ vững công tác an toàn không để xảy ra sự cố mang tính chất thảm hoạ như gập mỏ, bục nuớc, cháy nổ khí... và  kiên quyết không để xảy ra sự cố gây TNLĐ chết người; giảm thiểu các vụ sự cố loại 2, loại 3; TNLĐ nặng, nhẹ ít nhất 20% số vụ TNLĐ so với quý I, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư, áp dụng cơ giới hóa tối đa trong các khâu công nghệ, chống giữ lò, vận tải mỏ như giá khung xích, tự động hóa hầm bơm, trạm quạt... phù hợp với điều kiện của Công ty, tăng năng suất, giảm thiểu sức lao động đồng thời tăng hệ số an toàn, giảm hệ số rủi ro cho người lao động. Công tác lắp đặt thiết bị giàn đưa lò chợ cơ giới hóa vào hoạt động.

    Cùng đó là siết chặt việc thực hiện quy trình triển khai công tác mỏ trong việc lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công đặc biệt là khâu khảo sát, đánh giá hiện trường trước khi lập giải pháp. Các giải pháp được lập phải đạt được mục đích dễ thi công, hiệu quả kinh tế và đảm bảo tuyệt đối an toàn; Thường xuyên cập nhật và tổ chức các đợt thăm quan học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới, thiết bị mới trong TKV để áp dụng khi điều kiện cho phép.