Ngày 08/11/2016 Công ty cổ phần than than Mông Dương tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11/1936 – 12/11/2016). Nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của giai cấp công nhân vùng mỏ và tri ân các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty qua các thời kỳ, biểu dương khen thưởng 80 công nhân tiêu biểu xuất sắc, 297 Đại biểu các đơn vị với tổng số tiền: 204.400.000đ. Cùng với Lễ Kỷ niệm, Công ty tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và tham gia Hội diễn Tập đoàn TKV. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ đã khơi dậy phong trào thi đua lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016 đã đề ra (sau đây là một số hình ảnh)./.

No name
No name


No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name
No name